Stuchlík Aleš

Prof. Aleš Stuchlík (*1974) pracuje jako vědecký pracovník a vedoucí oddělení neurofyziologie paměti Fyziologického ústavu AV. Zabývá se především výzkumem učení, paměti a prostorové navigace. Věnuje se též studiu kognitivních defi citů a dalších změn chování doprovázejících zvířecí modely neuropsychiatrických onemocnění, výzkum jeho týmu napomáhá porozumět nervovým základům chování. Zabývá se i popularizací vědy (mj. působil jako odborný lektor překladu knihy Od  neuronu k mozku z nakl. Academia).

Počet článků: 2

Hipokampus – náš „Atlas světa“uzamčeno

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 566, 2017/10
Jak je hipokampus „postaven“ a co se v něm odehrává?
 

Prostorová paměť, navigace a mozkové mapy

4. 5. 2017  |  Vesmír 96, 274, 2017/5
Prostor je základním a všudypřítomným prvkem našeho světa. Trávíme v něm čas, pozorujeme jej, pohybujeme se v něm, abychom našli cíle, nebo se jim...