Quarry

Prof. Ing. Bohumír Strnadel

Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., (*1956) vystudoval Fakultu jadernou a inženýrskou na ČVUT v Praze. Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava se zabývá materiálovým inženýrstvím, přednáší nauku o materiálu, degradační procesy a volbu materiálu.

Počet článků: 1

Proč se šíří trhliny

11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 652, 2007/10
Krystalické mřížky, trhliny a jejich šíření Podstata spočívá v rozdílné mikrostruktuře. Kovy, které většinou krystalují v jednoduché soustavě...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné