mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Štenglová Vladimíra

Ing. Vladimíra Štenglová (*1955) vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. V biochemické a histologické laboratoři Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty UK v Plzni se zabývá histologií, histochemií a imunohistochemií mozku.

Počet článků: 1

Pohled do nitra mozečku

10. 5. 2004  |  Vesmír 83, 273, 2004/5
Název mozeček (lat. cerebellum) není jen zdrobnělina mozku, tedy jakýsi nedostatečně narostlý mozek. Je to významná část centrálního nervového...