Šponer Judit E.

Judit E. Šponer, Ph.D., (*1970) je vedoucí vědeckou pracovnicí v oddělení struktury a dynamiky nukleových kyselin v Biofyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i. Zabývá se teoretickým a experimentálním modelováním chemických reakcí a procesů včetně těch, které mohly vést nejenom ke vzniku základních stavebních kamenů života, ale též přímo k formování prvních živoucích struktur na Zemi. Je autorkou sedmi desítek odborných článků v mezinárodních časopisech a monografiích.

Počet článků: 1

Preludium o sopkách, bombardování Země a formamiduuzamčeno

8. 3. 2018  |  Vesmír 97, 140, 2018/3
Při úvahách o vzniku života si vědci kladou celou řadu otázek, na něž dosud nelze jednoznačně odpovědět. Kde se formoval, jaké jsou jeho stavební...