Šponer Jiří

Prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc., (*1964) je vedoucím oddělení struktury a dynamiky nukleových kyselin v Biofyzikálním ústavu AV ČR. Vede rovněž společný vědecký tým v rámci Regionálního centra pokročilých materiálů a technologií Univerzity Palackého v Olomouci a přednáší i na Masarykově univerzitě. Zabývá se počítačovým modelováním struktury, dynamiky, funkce a evoluce nukleových kyselin. Patří mezi nejcitovanější české vědce.

Počet článků: 1

Preludium o sopkách, bombardování Země a formamiduuzamčeno

8. 3. 2018  |  Vesmír 97, 140, 2018/3
Při úvahách o vzniku života si vědci kladou celou řadu otázek, na něž dosud nelze jednoznačně odpovědět. Kde se formoval, jaké jsou jeho stavební...