Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Šmída Jiří

Mgr. Jiří Šmída, Ph.D., (*1974) vystudoval učitelství zeměpisu, biologie a ochrany životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykově univerzitě v Brně. Na Technické univerzitě v Liberci se zabývá aplika-cemi GIS.

Počet článků: 1

Od sběru po analýzy dat

8. 10. 2009  |  Vesmír 88, 636, 2009/10
Tři příklady práce s prostorovými daty Geografie patří mezi nejstarší vědy. Geografové sbírali informace o vzdálených zemích osobně nebo...