Šmíd Martin

RNDr. Martin Šmíd, Ph.D., (*1970) vystudoval ekonometrii na MFF UK. V Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR se věnuje zkoumání trhů s limitními objednávkami, řízení rizik a modelům rozhodování. V posledním roce se ve spolupráci s centrem BISOP zabývá modelováním v souvislosti s pandemií nemoci covid-19.

Počet článků: 1

Spočítat to covidu

5. 4. 2021  |  Vesmír 100, 224, 2021/4
Představte si, že jste starosta středně velkého města a že ve vašem městě propukne epidemie. Musíte rozhodnout, co proti ní udělat. Na jedné...