Slavíková Renata

Mgr. Renata Slavíková (*1982) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i., se v rámci doktorandského studia zabývá biodiverzitou AM hub.

Počet článků: 1

Jak se obchoduje v podzemí?

8. 3. 2012  |  Vesmír 91, 144, 2012/3
Nejrozšířenější a evolučně nejstarší symbiotickou interakcí na zemi je arbuskulárně mykorhizní (AM) symbióza,1) které je připisována stěžejní úloha...