mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Skuhravý Václav

RNDr. Václav Skuhravý, CSc. (*1928) vystudoval zoologii na Příirodovědecké fakultě UK v Praze. V Entomologickém ústavu AV ČR v Českých Budějovicích se zabývá zejména ekologií hmyzu (bejlomorky) a lesnickou entomologií.

Počet článků: 1

Lýkožrout krajinotvorným fenoménem

3. 7. 2003  |  Vesmír 82, 364, 2003/7
Vůči recenzi Jiřího Hulcra na mou knihu Lýkožrout smrkový a jeho kalamity mám výhrady, které shrnu do několika bodů: Podle recenzenta „autor...