Šimek Jiří

Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., (*1944) absolvoval FVL UK, má atestaci z vnitřního lékařství a z psychiatrie. Ve Výzkumném ústavu psychiatrickém se zabýval psychoterapií a psychosomatiku (1975–1985). Od r. 1990 se věnuje lékařské etice. Od r. 1990 je též psychoterapeutem Střediska psychoterapeutických služeb Břehová v Praze 1. Je zakládajícím členem a tréninkovým terapeutem ČSPAP od r. 1993. Od r. 2006 učí etiku na zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Počet článků: 3

Potřeba veřejné diskuse o eutanázii

5. 10. 2020  |  Vesmír 99, 602, 2020/10
Na konci minulého roku vyšla kniha, které bychom si měli všimnout. Není velká rozsahem, zhruba na sto stranách se Marku Váchovi podařilo shrnout...
 

Drama nemocných s rakovinou

1. 2. 2017  |  Vesmír 96, 112, 2017/2
Téma knihy – historie zápasu s onkologickými onemocněními – není až tak mimořádné. Mimořádný je způsob jejího zpracování. Autor, který se narodil v...
 

Hledání smyslu

6. 12. 2012  |  Vesmír 91, 748, 2012/12
Kniha Marka Váchy, Radany Königové a Miloše Mauera Základy moderní lékařské etiky je vynikající učebnicí, ve které najdou poučení nejen studenti...