Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Šilhán Karel

Prof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D., (*1982) vystudoval fyzickou geografii a geoekologii na Ostravské univerzitě v Ostravě, na jejíž Přírodovědecké fakultě působí jako profesor environmentální geografie. Přednáší i na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové.

Počet článků: 1

Stromy, kronikáři přírodních katastrofuzamčeno

31. 10. 2022  |  Vesmír 101, 705, 2022/11
Přírodní katastrofy, jako jsou povodně, sesuvy nebo sněhové laviny, trápí lidstvo po celou dobu jeho existence. Znalost minulých katastrof je...