Šikula Jan

Ing. Jan Šikula, Ph.D., (* 1964) vystudoval Geologickou fakultu Moskevského institutu ropy a plynu – obor geologie a průzkum naftových a plynových nalezišť. Od roku 1988 pracuje v České geologické službě, od roku 2011 je pověřen vedením Registru svahových nestabilit ČR. Podílí se na přípravě a vedení projektů zabývajících se problematikou svahových nestabilit (povodněmi, výstavbou liniových staveb).

Počet článků: 1

Svahové nestability a jejich dopady na krajinu a společnost

11. 9. 2014  |  Vesmír 93, 510, 2014/9
Problematika vzniku a vývoje svahových pohybů je určována složitou interakcí mezi extrémními klimatologickými situacemi, geologickou stavbou území,...