Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Šetlíková Irena

RNDr. Irena Šetlíková, Ph.D., (*1973), vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, doktorské studium absolvovala na Biologické (Přírodovědecké) fakultě JU. Již 15 let vyučuje zoologii bezobratlých a ekologii na Zemědělské fakultě JU. Zabývá se vztahy primárních producentů, vodních bezobratlých a potravou ryb.

Počet článků: 1

Renesance pijavky lékařskéuzamčeno

4. 6. 2015  |  Vesmír 94, 334, 2015/6
Metodu „pouštění žilou“ lékaři sice ještě nedávno zavrhovali jako nevědeckou, dnes však zažívá renesanci. S tím roste i zájem o pijavku lékařskou a...