Semotanová Eva

Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., (*1952) je absolventkou historie a archivnictví na Filozofické fakultě UK, nyní působí jako vědecká pracovnice Historického ústavu AV ČR. Zabývá se historickou geografií, historickou kartografií a dějinami geografie a kartografie. K hlavním tematickým okruhům výzkumu patří urbanizovaná krajina a její vývoj, historické regiony (zejména Kladsko) a krajinné změny ve středoevropském prostoru od 18. století.

Počet článků: 1

Mýty mezi minarety

7. 10. 2019  |  Vesmír 98, 600, 2019/10
Co je to islám? Nakolik je islámský svět slučitelný s tím západním? Jaký je vztah českých zemí k islámu a jaké jsou mýty o islámu? Na tyto otázky...