Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Seife Charles

Počet článků: 1

Život bez nuly

24. 1. 2015
Historie nuly patří k prastarým příběhům. Zatímco pro nás je dnes nula něčím přirozeným, v dávné minulosti ji lidé vnímali jako cosi cizího a...