Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Šalomová Martina

Martina Šalomová (*1992) vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Nyní pokračuje v doktorském studiu na Lékařské fakultě v Plzni na téže univerzitě. V Laboratoři neurodegenerativních poruch se zabývá experimentální terapií mozečkových degenerací.

Počet článků: 1

Smutek nemotorných myšíuzamčeno

5. 10. 2020  |  Vesmír 99, 596, 2020/10
Neurodegenerativní onemocnění pohybu představují širokou skupinu onemocnění, zahrnující mimo jiné Parkinsonovu chorobu, amyotrofickou laterální...