Sádlová Jovana

RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D., (*1970) vystudovala katedru zoologie a parazitologie Přírodovědecké fakulty UK. Nyní působí jako vědecký pracovník v laboratoři pro studium biologie patogenů přenášených hmyzem na katedře parazitologie PřF UK.

Počet článků: 1

Jak zničit ničivku…uzamčenoaudio

7. 5. 2014  |  Vesmír 93, 280, 2014/5
Ještě před sto lety byla nejčastější příčinou lidských úmrtí různá infekční onemocnění. Dokonce i ve válkách padlo infekcím za oběť více lidí, než...