Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Roth Michal

Doc. RNDr. Michal Roth, CSc., (*1954) – v r. 1978 vystudoval obor fyzikální chemie na nynější MU v Brně a v roce 1984 obhájil titul CSc. v oboru analytická chemie na Ústavu analytické chemie AV ČR. V současné době pracuje v ústavu jako vedoucí vědecký pracovník v oblasti separačních metod využívajících stlačené horké vody, superkritického oxidu uhličitého a iontových kapalin.

Počet článků: 1

Separace, detekce a identifikace mikroorganismů pomocí kapilárních elektroforetických technikuzamčenokomerce

13. 3. 2014  |  Vesmír 93, 182, 2014/3
Elektroforetické techniky využívají pro separaci nabitých částic jejich pohybu účinkem stejnosměrného elektrického pole. Analyty jsou buď...