Rohlena Karel

RNDr. Karel Rohlena, CSc. je vědeckým pracovníkem sekce výkonových systémů Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., v letech 2001 – 2007 byl vedoucím badatelského centra PALS (Prague Asterix Laser System).

Počet článků: 1

Výkonové lasery

5. 11. 2010  |  Vesmír 89, 665, 2010/11
Velký podíl na vynálezu laseru patří A. Einsteinovi. Ten již v r. 1917 publikoval, že při odvozování Planckova vzorce pro spektrální hustotu záření...