Rodriguez Manchola Mabel Virginia

PhDr. Mabel V. Rodriguez M., Ph.D., pracuje jako senior vědecký pracovník v Národním ústavu duševního zdraví. Vede skupinu neurokognice. Vedle toho působí jako klinický psycholog ve své vlastní ambulantní praxi. Zabývá se kognitivními funkcemi (je mimo jiné spoluautorkou české baterie kognitivních testů), jejich deficitem a možnostmi remediace.

Počet článků: 1

Když se dva jazyky bijí v jednom mozkuuzamčeno

3. 11. 2016  |  Vesmír 95, 642, 2016/11
Bilingvní mluvčí mají někdy proti monolingvním některé nevýhody. Do cílového jazyka se jim přimíchávají slova, tvary nebo dokonce větné konstrukce...