René Miloš

RNDr. Miloš René, CSc., (*1944) vystudoval mineralogii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V oddělení geochemie Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR v Praze se zabývá mineralogií a geochemií granitoidních hornin a uranovou mineralizací.

Počet článků: 1

Jak vznikaly šumavské žulyuzamčeno

2. 5. 2022  |  Vesmír 101, 327, 2022/5
Žuly a jim příbuzné horniny vytvářejí v Čechách velké žulové masivy – lužický, krušnohorský, krkonošsko-jizerský, středočeský a moldanubický...