Řehounková Klára

RNDr. Klára Řehounková, Ph.D., (*1977) vystudovala obor Ochrana a tvorba životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, v doktorském studiu pokračovala na PřF JČU v Českých Budějovicích. Zabývá se přírodě blízkou obnovou zejména v těžbou narušených územích.

Počet článků: 2

Ekologická obnova lukuzamčeno

4. 5. 2015  |  Vesmír 94, 294, 2015/5
Naše republika leží v temperátní zóně Evropy, tudíž je převládajícím přirozeným biotopem les. Jinými slovy, pokud bychom člověkem uměle odlesněná...
 

Pískovny pro biologickou rozmanitost

11. 12. 2014  |  Vesmír 93, 696, 2014/12
Organismy vázané na písčiny, tedy místa s rozvolněnou vegetací a obnaženými písčitými plochami, patří v naší zemi k nejohroženějším. Původních...