Quarry

doc. Ph.Dr. Vladimír Prorok

Doc. PhDr.Vladimír Prorok (*1956) vystudoval filozofickou fakultu. V současné době pracuje na VŠFS Praha. Zabývá se problematikou aplikace sytémového přístupu a teorie chaosu v politickém rozhodování. Je autorem či spoluautorem těchto knih Tvorba rozhodování a analýza v politice (Grada, Praha 2012, ISBN 978-80-247-4179-6), Teorie a praxe řešení politických konfliktů (spoluautor Aleš Lisa, Grada, Praha 2011, ISBN 978-80-247-3027‑1). Politické ideologie a teorie: Od starověku po rok 1848. (spoluautor Milan Lupták, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2011. ISBN 978-80-7380-264-6).

Počet článků: 1

Máme se bát budoucnosti? Musíme…

7. 3. 2013  |  Vesmír 92, 180, 2013/3
Karl Popper kdysi ve své stati Proč jsem optimista varoval před pokusy zahlédnout za horizont událostí. Na základě zkušeností tvrdil, že každý...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné