Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Prokešová Eva

Mgr. Eva Prokešová, Ph.D., (*1978) vystudovala tělesnou a pracovní výchovu zdravotně postižených na FTVS UK a magisterské studium EMAPA (Katholieke Universiteit Leuven, Belgie), Sport Science Department – University of Stellenbosch (JAR), Norwegian School of Sport Sciences (Norsko). Od roku 2008 působí jako pedagog na FTVS UK.

Počet článků: 1

Stres u lidí – pomocník, nebo zabiják?uzamčeno

5. 4. 2018  |  Vesmír 97, 240, 2018/4
Již dlouho víme, že změnu na fyziologické úrovni provází i změna na úrovni psychiky a emocí; stejně jako emoční a psychické změny stavu jedince...