Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Primack Joel R.

Joel R. Primack je profesorem fyziky na Kalifornské univerzitě v Santa Cruz. Vedle své činnosti v Americké fyzikální společnosti předsedá poradnímu výboru programu AAAS Dialog o vědě, etice a náboženství. Jeho žena Nancy E. Abramsová je spisovatelka a spolu s Primackem přednášela šest let na Kalifornské univerzitě kosmologii a kulturu.

Počet článků: 1

Kosmologie a kultura 21. století

3. 4. 2003  |  Vesmír 82, 193, 2003/4
V epoše informace máme sklon považovat naši generaci za nejlepší a nejvzdělanější, jaká kdy žila. Přesto mnozí lidé v moderní západní kultuře...