Prášilová Pavla

Ing. Pavla Prášilová (*1948) vystudovala fytotechniku na Vysoké škole zemědělské v Praze. Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni se zabývá problematikou přezimování a mrazuvzdornosti rostlin. (e-mail: prasilova@vurv.cz)

Počet článků: 1

Globální oteplování a vymrznutí polních plodin

15. 12. 2004  |  Vesmír 83, 692, 2004/12
Globální oteplování je termín, který již dávno překročil hranice odborných diskusí a začal se používat běžně. K charakteristikám počasí v...