Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Pospíšil Karel

Doc. Karel Pospíšil (*1969) vystudoval VUT v Brně, je členem předsednictva Technologické agentury ČR, předsedou Rady veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu (RAV) a ředitelem Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Počet článků: 1

Výzkum pro veřejný sektor

11. 2. 2010  |  Vesmír 89, 129, 2010/2
Vesmír: Dosáhla reforma výzkumu, vývoje a inovací svého cíle? K. P.: Jak v čem. Vezměme například snížení počtu rozpočtových kapitol na výzkum....