Peichlová Jana

MUDr. Jana Peichlová (*1972) vystudovala 1. Lékařskou fakultu UK v Praze. Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN se zabývá studiem vedlejších účinků některých psychofarmak na kardiovaskulární systém.

Počet článků: 1

Neurodegenerace

1. 1. 2002  |  Vesmír 81, 11, 2002/1
Stárnutí populace v rozvinutých státech Evropy i Ameriky, hrozba „nemoci šílených krav“ či nové formy Creutzfeldtovy-Jakobovy choroby a náhlý...