Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Pánek Jaroslav

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., (*1947) vystudoval Filozofickou fakultu UK. Od r. 1970 do roku 1976 pracoval jako archivář, od r. 1976 v Ústavu československých a světových dějin ČSAV, nynějším Historickém ústavu AV ČR, v. v. i. Roku 1992 se habilitoval na FF UK v oboru raně novověkých dějin a 1996 byl jmenován profesorem českých a slovenských dějin. V letech 1998–2005 byl ředitelem Historického ústavu AV ČR, v. v. i. V současné době je členem Akademické rady a místopředsedou AV ČR, odpovědným za koncepční řízení oblasti společenských a humanitních věd.

Počet článků: 2

Mezi minulostí a budoucností našeho domova:

5. 11. 2010  |  Vesmír 89, 705, 2010/11
Evropa, která se stala v posledních dvaceti letech i u nás doslova zaklínadlem a verbální mírou všech věcí, se před našima očima mění způsobem,...
 

Spor o dějiny

5. 6. 2002  |  Vesmír 81, 307, 2002/6
Z iniciativy Rady pro popularizaci vědy zorganizovala dr. Marie Neudorflová tiskovou konferenci (25. 4. 2002), jíž se zúčastnili prof. Jaroslav...