Matfyz_pivo

Doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph. D.

Doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D., vede organizační jednotku CEITEC IPM náležející k centru CEITEC – Středoevropský technologický institut a výzkumnou infrastrukturu IPMINFRA (www.ipminfra.cz) Ústavu fyziky materiálů AV ČR zaměřenou na dlouhodobé mechanické vlastnosti zejména kovových materiálů. Ve vědecké oblasti se věnuje studiu mechanismů porušení materiálů, únavě materiálu, šíření trhlin a numerickým simulacím. Je členem Akademické rady Akademie věd ČR.

Počet článků: 1

Jak může koroze snižovat únavu (materiálů)uzamčenokomerce

4. 12. 2017  |  Vesmír 96, 722, 2017/12
„Celá společnost je a bude na materiálech všeho druhu kriticky závislá,“ konstatuje Strategie AV 21. Je tedy zcela nezbytné se materiály a jejich...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné