Mysliveček Jan

Mgr. Jan Mysliveček (*1980) vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, nyní se zabývá ekonomií v rámci PhD. studia v Centru pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání (CERGE-EI) při Karlově univerzitě.

Počet článků: 1

Prodej půdy cizincům

14. 4. 2005  |  Vesmír 84, 197, 2005/4
V závěru poutavého článku o významu půdy pro život člověka vybízí Z. Vašků k prozatímnímu zákazu prodeje půdy cizincům, který dokumentuje...