mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Myška David

Ing. David Myška je absolventem Fakulty elektrotechniky, ČVUT Praha. Působí ve společnosti ČEPS, a.s., jako vedoucí odboru Kontrakty. V rámci asociace evropských TSO zastupuje společnost ČEPS v TF Network Access and Congestion Management a v rámci seskupení TSO Střední a Východní Evropy je zástupcem ve WG Coordinated auction.

Počet článků: 1

Přeshraniční aukce elektřiny řídí Češikomerce

10. 7. 2008  |  Vesmír 87, 482, 2008/7
Provozovatel české elektrizační přenosové soustavy, společnost ČEPS, zastává již od roku 2004 funkci aukční kanceláře pro alokaci přeshraničních...