mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Musilová Zuzana

Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D., (*1977) vystudovala zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a v současné době působí na fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Od roku 2003 je koordinátorkou Mezinárodního sčítání vodních ptáků v ČR. Věnuje se především populační ekologii vodních ptáků a efektivitě chráněných území.

Počet článků: 1

Vodní ptáci v pohybu nás vyzývají

3. 6. 2019  |  Vesmír 98, 350, 2019/6
Změny klimatu mění i zažité zvyky vodních ptáků. Mění se místa, kde zimují, kde se rozmnožují, početnost jednotlivých druhů. A tyto změny...