mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Mottl Ondřej

Mgr. Ondřej Mottl, Ph.D., je ekolog se zájmem o paleoekologii a datové analýzy. Vystudoval biologii na Jihočeské univerzitě Českých Budějovicích. Působil v Entomologickém ústavu v Biologickém centru AV ČR. V současné době je postdoktorandem na University of Bergen v Norsku.

Počet článků: 1

Překvapivé změny vegetace za posledních 18 000 let

6. 9. 2021  |  Vesmír 100, 549, 2021/9
O změnách biodiverzity se často diskutuje v souvislosti s obdobím od průmyslové revoluce. Ale zrychlování přeměny přírodního prostředí začalo již...