Mornstein Vojtěch

Doc. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., (*1955) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (nyní Masarykovy univerzity) v Brně. V Biofyzikálním ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně se zabývá především biofyzikálními účinky ultrazvuku na molekulární a buněčné úrovni. Od. r. 1996 je přednostou ústavu, od r. 2003 vedoucím Biofyzikálního centra MU, které je mj. zodpovědné za výuku odborné biofyziky na Přírodovědecké fakultě MU.

Počet článků: 2

O vědě a „vědách″

6. 12. 1995  |  Vesmír 74, 706, 1995/12
Homeopatii je dnes ve sdělovacích prostředcích věnována zhruba stejná pozornost jako všem ostatním medicínským prostředkům dohromady. Jedním z...
 

Ultrazvuk v biologii a medicíně

5. 10. 1995  |  Vesmír 74, 566, 1995/10
Nejvíce badatelských týmů působí ve vývoji diagnostických lékařských metod, které se proto neustále zdokonalují přístrojově i metodicky. Vedle...