mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Míka Luděk

RNDr. Luděk Míka, Ph.D., (*1988) pracuje jako odborný asistent na katedře učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity, současně učí na Gymnáziu Dr. A. Hrdličky v Humpolci. Nadšený obdivovatel moderních technologií, které využívá ve výuce.

Počet článků: 1

Realita dohnala fikci

2. 5. 2022  |  Vesmír 101, 292, 2022/5
Chcete-li někomu dát originální dárek, nechte se sníst. Předchází tomu naskenování sebe samého do paměti počítače, vymodelování ve speciálním...