Markl Martin

RNDr. Martin Markl, DrSc. (*1960) je vedoucí vědecký pracovník Matematického ústavu AV ČR v Praze. Je autorem či spoluautorem desítek vědeckých článků a několika monografi í věnovaných tématům na pomezí algebry, geometrie a matematické fyziky. V roce 2018 mu předsedkyně Akademie věd ČR udělila Akademickou prémii.

Počet článků: 1

Obrana matematikyuzamčeno

2. 9. 2019  |  Vesmír 98, 530, 2019/9
Cílem této úvahy je formou tezí a vnitřního monologu reagovat na otázky, s nimiž se jako profesionální matematik běžně setkávám a které si někdy i...