mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Málek Jiří

RNDr. Jiří Málek, Ph.D., (*1963) vystudoval MFF UK. Je vedoucím oddělení seismotektoniky v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. V posledních letech se zabývá především rotační seismologií a seismickým ohrožením jaderných elektráren.

Počet článků: 1

Jak se bránit zemětřesením?uzamčeno

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 508, 2017/9
Tuto otázku si položil asi nejeden z nás při sledování záběrů z oblastí posti­žených zemětřesením. Pokusme se na ni odpovědět. Nejprve krátce...