Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Machálková Lucie

Mgr. Lucie Machálková (*1989) vystudovala český jazyk a literaturu a základy společenských věd na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. V Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se věnuje lexikologii a lexikografii. Je členkou autorského kolektivu připravovaného Akademického slovníku současné češtiny (www.slovnikcestiny.cz).

Počet článků: 1

Běžec s jazykem na vestě

4. 2. 2016  |  Vesmír 95, 120, 2016/2
Podle kalendáře je ještě zima, běžci už však vyhlíží novou běžeckou sezonu: Dal jsem si krásný fartlek v lese. – Koupil jsem si boty na trail. –...