Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Macek Jan

Prof. Ing. Jan Macek, DrSc., (*1949) vystudoval Fakultu strojní ČVUT v Praze v oboru pístové stroje s rozšířením o aplikovanou mechaniku. Jako výzkumný pracovník působil ve Výzkumném ústavu ČKD PRAHA (později Škoda Interdiesel Smíchov). V letech 1997–2000 byl děkanem Fakulty strojní, na níž působí dodnes. Projekty výzkumných center automobilového průmyslu vedl 22 let, v letech 2018–2021 Národního centra kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka.

Počet článků: 1

Podivná hnízda

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 541, 2017/10
Vyfotografovali jsme jakási „hnízda“ s malým vletovým otvorem. Byla v hojném počtu na větvích borovic v okolí našeho obydlí poblíž chorvatského...