mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Loučková Blanka

Mgr. Blanka Loučková, Ph.D., (*1981) vystudovala geografii na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. V letech 2008–2011 působila jako odborný asistent se zaměřením na fyzickou geografii na katedře geografie na UP v Olomouci. V současné době pracuje v Centru výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., kde se věnuje zejména problematice environmentální bezpečnosti, zranitelnosti ekosystémových služeb a trvale udržitelnému vodnímu hospodářství.

Počet článků: 1

Proměny ekosystémů a společnostuzamčeno

11. 7. 2013  |  Vesmír 92, 424, 2013/7
Služby ekosystémů, tedy výsledek různých přírodních procesů, z kterých mají lidé hmotný i nehmotný prospěch, získávají v poslední době rostoucí...