Lorencová Eliška

Eliška Lorencová, MSc., (*1984) je absolventkou environmentálních věd na Wageningen University v Nizozemí. V současné době pracuje v Oddělení společenského rozměru globální změny Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Je doktorandkou Environmentálních studií Centra pro otázky životního prostředí UK v Praze. Zabývá se zejména dopady změny klimatu na ekosystémové služby, hodnocením ekosystémových služeb a riziky environmentální bezpečnosti.

Počet článků: 1

Proměny ekosystémů a společnostuzamčeno

11. 7. 2013  |  Vesmír 92, 424, 2013/7
Služby ekosystémů, tedy výsledek různých přírodních procesů, z kterých mají lidé hmotný i nehmotný prospěch, získávají v poslední době rostoucí...