Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Liubun Roman

Bc. Roman Liubun (*1999) pochází z ukrajinského města Brody. Bakalářské studium absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, nyní studuje v magisterském stupni na katedře archeologie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. Působí v Muzeu města Bratislavy, zabývá se speleoarcheologií. S Janem Turkem organizoval plenární zasedání na pražském archeologickém kongresu WAC -9, které se týkalo důsledků ruské agrese na ukrajinské kulturní dědictví.

Počet článků: 1

Vojna proti ukrajinskej kultúreuzamčeno

31. 10. 2022  |  Vesmír 101, 697, 2022/11
Ako ospravedlnenie svojich plánov na ovládnutie Ukrajiny predniesol Vladimír Putin 21. februára tohto roku krátku „prednášku“ z histórie. V jeho...