mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Lehotský Tomáš

Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D. (*1978) vystudoval Geologické vědy na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Pracuje jako odborný asistent pro paleontologii na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci a zároveň jako kurátor paleontologického fondu Vlastivědného muzea v Olomouci.

Počet článků: 1

Devonský korálový útes na Hanéuzamčeno

4. 2. 2016  |  Vesmír 95, 104, 2016/2
Nedaleko Prostějova se v malebné hanácké krajině vypíná nejznámější hanácká „hora“ – Velký Kosíř (442 m n. m.). Na jeho východních svazích u obce...