Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Lánský Zdeněk

Zdeněk Lánský, Ph.D., (*1978) studoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. V současné době je vedoucí Laboratoře strukturních proteinů v  Biotechnologickém ústavu AV ČR v centru BIOCEV. Zabývá se mechanismy, kterými je vytvářen vnitrobuněčný pohyb.

Počet článků: 1

Entropické síly mohou pohánět buněčné děleníuzamčeno

31. 10. 2022  |  Vesmír 101, 676, 2022/11
Buňky jsou složité systémy sestávající z bezpočtu prvků provázaných komplexní sítí vazeb. Chceme-li studovat jen některé buněčné funkce, je...