Ing. Petr Kycl

Ing. Petr Kycl (* 1975) vystudoval inženýrskou geologii na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU v Ostravě. V České geologické službě se podílí na zpracování povodňových kalamit, spojených s extrémním výskytem sesuvů, dále na návrzích opatření pro sanaci velkých liniových staveb (například stavba D8) a byl členem pracovních týmů v rámci zahraniční rozvojové spolupráce (například v Nikaragui, Kostarice a Etiopii).

Počet článků: 1

Svahové nestability a jejich dopady na krajinu a společnost

11. 9. 2014  |  Vesmír 93, 510, 2014/9
Problematika vzniku a vývoje svahových pohybů je určována složitou interakcí mezi extrémními klimatologickými situacemi, geologickou stavbou území,...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné