Květ Jan

RNDr. Jan Květ, CSc., dr. h. c., (*1933) vystudoval rostlinnou anatomii a fyziologii na Přírodovědecké (v té době Biologické) fakultě UK. Téměř padesát let pracoval v Botanickém ústavu ČSAV (později AV ČR). Podílel se na vzniku Jihočeské univerzity a její Biologické (dnes Přírodovědecké) fakulty. V letech 1965–1974 koordinoval výzkum fotosyntetické produkce rostlin v rámci Mezinárodního biologického programu (IBP), v němž vedl také pracovní skupinu pro výzkum mokřadů. V letech 1990–1992 byl za Občanské fórum poslancem České národní rady, významnou měrou se podílel na přípravě zákona 114/1992 na ochranu přírody a krajiny.

Počet článků: 1

Maringotka – domov „rákosníků“uzamčeno

29. 5. 2023  |  Vesmír 102, 343, 2023/6
Životní cesta arktického ekologa Josefa Svobody (*1929) nebyla snadná. V roce 1949 byl jako skaut a vysokoškolský student zatčen a o dva roky...