Kútna Viera

RNDr. Viera Kútna, Ph.D., (*1985) vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. V Národním ústavu duševního zdraví se jako histolog podílí na výzkumech v programu experimentální neurobiologie.

Počet článků: 1

Srovnání vývoje potkana a člověkauzamčeno

5. 5. 2016  |  Vesmír 95, 285, 2016/5
V některých případech záleží na stáří laboratorních zvířat. Zkoumáme-li například nemoci závislé na věku – třeba Alzheimerovu chorobu nebo...