Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Kučera Ondřej

Ondřej Kučera, Ph.D., (*1984) studoval na Českém vysokém učení technickém v Praze a Norské univerzitě vědy a techniky v Trondheimu. Profesně působil v Akademii věd ČR a Komisariátu pro atomovou energii v Grenoblu, kde se věnoval výzkumu biofyziky buněčné kostry.

Počet článků: 1

Entropické síly mohou pohánět buněčné děleníuzamčeno

31. 10. 2022  |  Vesmír 101, 676, 2022/11
Buňky jsou složité systémy sestávající z bezpočtu prvků provázaných komplexní sítí vazeb. Chceme-li studovat jen některé buněčné funkce, je...