mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Křížek Marek

RNDr. Marek Křížek, Ph.D., (*1974) absolvoval magisterská studia na PřF UP v Olomouci, doktorát z fyzické geografie získal na PřF UK v Praze. Na katedře fyzické geografie a geoekologie se zabývá geomorfologií, planetární geografií a paleogeografií kvartéru. Specializuje se zejména na vývoj kryogenního reliéfu a dynamiku periglaciálních procesů během kvartéru. Kromě pedagogické činnosti se snaží o popularizaci a zvýšení přírodovědné gramotnosti široké veřejnosti.

Počet článků: 1

Slunce hýbe časemuzamčeno

5. 10. 2020  |  Vesmír 99, 586, 2020/10
Debata o střídání času je v podstatě diskusí o unifikaci času, o šířce středoevropského časového pásma a o fixním denním režimu společnosti v...